Και τώρα…Λαμία

Μπροστά  στο  κοινό  της  θα  αγωνιστεί  και  αυτή  την  αγωνιστική