Τριάδα βολικών Χ!

ΝΙΟΡ-ΓΚΑΖΕΛΕΚ  Χ(2,70) Αν προκύψει νικητής θα εξασφαλίσει ταυτόχρονα και την