Πολλά τα value bets!

Δυάδα εκπλήξεων: 1.ΚΑΛΙΑΡΙ- ΡΟΜΑ 1(8,00), 20/100 Η Κάλιαρι έχει πολύ