Μετρημένα κουκιά

Χαίρετε φίλες και φίλοι, Δύσκολο φαντάζει το πρόγραμμα της Κυριακής.