Δυάδα ταμείου

Για σήμερα έχω ξεχωρίσει δύο σημεία που αξίζουν να πάρουν