Τρ. Τίκας, Στεφανής, Βογιατζής, Δ.Χ. Τίκας, Παπαλίτσας & Αγγελακόπουλος πέρασαν τις γραπτές εξετάσεις 1ης-2ης κατηγορίας

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώνονται τα ονόματα των διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας 1ης-2ης κατηγορίας που πέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις των σεμιναρίων προεπιλογής 2017-2018.

Η Καρδιτσιώτικη διαιτησία είχε πετυχημένη παρουσία, αφού ο Τριαντάφυλλος Τίκας πέτυχε στις εξετάσεις των πρώτων διαιτητών, ενώ σε ό,τι αφορά τους επόπτες, οι Αντώνης Διπλάρης, Δημήτριος Τίκας του Χρήστου, Γιώργος Στεφανής, Ελευθέριος Βογιατζής και Γιώργος Παπαλίτσας με τη σειρά τους πέρασαν τις εξετάσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Σχετικά με τους παρατηρητές, ο Ιωάννης Αγγελακόπουλος της ΕΠΣ Καρδίτσας είχε με τη σειρά του επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις.