Το πρόγραμμα χρήσης των κλειστών γυμναστηρίων 2ου, 4ου και 6ου Γυμνασίου Καρδίτσας 2018-19

Το πρόγραμμα με τις ώρες λειτουργίας των κλειστών γυμναστηρίων του 2ου, 4ου και 6ου Γυμνασίου Καρδίτσας για τους Συλλόγους της αγωνιστικής περιόδου 2018-19 καθόρισε η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας, όπως επίσης και το κόστος κάλυψης των λειτουργικών εξόδων.

Η μηνιαία χρέωση των συλλόγων που αφορά ξεχωριστά το κάθε σχολείο να γίνει ως εξής:

Για τους συλλόγους που χρησιμοποιούν το γυμναστήριο για μια (1) ώρα την εβδομάδα η χρέωση θα είναι 5,00 € το μήνα, για δυο (2) ώρες την εβδομάδα 10,00 € το μήνα και έως τις δέκα (10) ώρες χρήσης η χρέωση θα ανεβαίνει ανά 5,00 € (δηλαδή οι 10 ώρες αναλογούν στα 50,00 € μηνιαίως). Από τις έντεκα (11) ώρες χρήσης και πάνω η χρέωση θα ανεβαίνει ανά 7,00 € (δηλαδή οι έντεκα (11) ώρες χρήσης αναλογούν στα 57,00 € , οι δώδεκα (12) ώρες στα 64,00 € κλπ) κλπ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας Ν. Πλαστήρα 62 και στο τηλέφωνο 2441354708.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κλειστά γυμναστήρια του 2ου, 4ου και 6ου Γυμνασίου Καρδίτσας: