Πρώτη Συνεδρίαση και συγκρότηση Δ.Σ. στην Ε.Ο.ΠΕ

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠΕ θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου στις 17:00.
Ο νέος πρόεδρος της ομοσπονδίας, Γιώργος Καραμπέτσος και οι σύμβουλοι που εξελέγησαν στην Γενική Συνέλευση της 17ης Δεκεμβρίου, θα συνεδριάσουν για να συγκροτήσουν σε Σώμα το νέο Δ.Σ.