Κλήσεις για προπόνηση της Μικτής ΕΠΣΚ Κ13 τη Δευτέρα (17/12/2018)

Από τον Ενωσιακό προπονητή της Μικτής Ομάδας Κ – 13, Μασούρα Αναστάσιο, καλούνται για προπόνηση την Δευτέρα  17-12-2018 και ώρα 20:00 στο γήπεδο του Εθνικού (περιοχή Νοσοκομείου),  οι παρακάτω ποδοσφαιριστές, γεννημένοι τα έτη 2006 – 2007 :

ΓKOYΓKAPAΣ ΔHMHTPIOΣ
MΠETXABAΣ BAIOΣ
MANTAΛOΣ ΛAMΠPOΣ
MΠOYΓOYΛIAΣ MATΘAIOΣ
ZAPNABAΛOΣ ΘΩMAΣ
ANYΦANTHΣ KΩNΣTANTINOΣ
KAPAΘANOΣ OΔYΣΣEAΣ
MΠONTOΛOΣ BAΣIΛEIOΣ
ΠPOΣΓOΛITHΣ ΘΩMAΣ
MΠANTHΣ AΛEΞANΔPOΣ
ΔIPXAΛIΔHΣ ΓPHΓOPIOΣ
ΣAKKAΣ EYAΓΓEΛOΣ
TΣATΣAPΩNHΣ ΔHMHTPIOΣ
ΞΩΛIAΣ ΣTAYPOΣ
ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓIOΣ
ΠIΓIKIΔHΣ XPHΣTOΣ
ΦAΦOYΛAΣ ΣTEΦANOΣ
TZEΛOΣ ΔHMHTPIOΣ
KAΛYBIΩTHΣ BAΣIΛEIOΣ
ΠAΛIOYPAΣ ΣTAYPOΣ
KΩTOYZAΣ ΓEΩPΓIOΣ
PIZOΓIANNHΣ ΔHMHTPIOΣ
ΓPABBANHΣ EYAΓΓEΛOΣ
ΠAΠANATΣIOΣ IΩANNHΣ
AΠOΣTOΛOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓIOΣ
MΠAZIANAΣ IΩANNHΣ
ΠAΠAΛOΠOYΛOΣ BAΣIΛEIOΣ
ΠAΣXAΛIΔHΣ ΘΩMAΣ
ΠAΠΠAΣ XPHΣTOΣ

Οι παραπάνω ποδοσφαιριστές να προσέλθουν με αθλητική περιβολή, τα ποδοσφαιρικά τους υποδήματα και επικαλαμίδες.

Για την Τεχνική Επιτροπή
-Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ