Ευχαριστήριο στο Σύλλογο Γυναικών Καρδ/λας από τον Ηρακλή Καρδιτσομάγουλας

Το Δ.Σ της ομάδας και όλος ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ ευχαριστούν το ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ για τη δωρεά των 300 ευρώ προς ενίσχυση του συλλόγου.

Τέτοιες ενέργειες συγκινούν και δείχνουν ότι η ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ.