Επιστολή της ΕΠΣΚ στην ΕΠΟ για την Κάρτα Υγείας Αθλητή

Άμεση ήταν η αντίδραση της ΕΠΣ Καρδίτσας σχετικά με την απόφαση για έκδοση Κάρτας Υγείας Αθλητή που κοινοποίησε το Υπουργείο Υγείας και Υφυπουργείο Αθλητισμού και Πολιτισμού με άμεση ισχύ.

Η Καρδιτσιώτικη Ένωση κοινοποίησε επιστολή στην ΕΠΟ, με την οποία, αφού ξεκαθαρίζει ότι συμφωνεί με τη θέσπιση του συγκεκριμένου μέτρου, εν συνεχεία επισημαίνει ότι το χρονικό περιθώριο που δίνεται είναι ανέφικτο για να τακτοποιηθούν όλοι οι ποδοσφαιριστές της δύναμής της.

Αναλυτικά:

«Σε απάντηση του με αριθμό πρωτ. 31711/4-10-2018 εγγράφου σας, που αφορά την υποχρέωση για έκδοση Κάρτας Υγείας Αθλητή και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις προπονήσεις και στους αγώνες από 9-10-2018, που θεσπίσθηκε με βάση την ΚΥΑΥΠΠΟΑ /ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152 / 3-8-2018 του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αν και θεωρούμε σωστή την εφαρμογή του μέτρου, είναι αδύνατον να υλοποιηθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αφού είναι ανέφικτο πέντε χιλιάδες αθλητές που ανήκουν στη δύναμη των ποδοσφαιρικών σωματείων και ακαδημιών της ΕΠΣ Καρδίτσας να ενημερωθούν και να πάρουν τα έγγραφα που απαιτούνται για την έκδοση της Κάρτας Υγείας. Φρονούμε ότι πρέπει να παραταθεί η εφαρμογή του μέτρου για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουν οι αθλητές να υποβάλλουν τα απαιτούμενα έγγραφα και τις εξετάσεις προκειμένου να εκδοθεί η Κάρτα Υγείας.

Για την Ε.Ε της ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

-Ο-                           -Ο-

ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΚΩΤΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΠΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»