Ενημέρωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης των Σωματείων από την ΕΠΣ Καρδίτσας

Για την υποβολή φορολογικής δήλωσης των σωματείων-μελών της ΕΠΣ Καρδίτσας ενημερώνει η τοπική Ένωση με σχετική της ανακοίνωση:

«Γίνεται γνωστό στα Σωματεία της δύναμης μας ότι από τις 7/6/2018 έως 26/7/2018 θα πρέπει να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση».

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Καρδίτσας

-Ο-

ΤΑΜΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ