Απορρίφθηκε η προσφυγή του Ηλία Χατζή για την παραλαβή μελέτης χλοοτάπητα στο Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο

Απόφαση για την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Χατζής κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 στο θέμα 6 που αφορούσε τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (Αρ. Μελ. 11/2018) και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης (εισ.: Β. Ελευθερίου) εξέδωσε σήμερα (28/9) η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απέρριψε την προσφυγή του κ. Χατζή, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει παραβίαση των όρων του χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και της ΕΠΣ Καρδίτσας.

Η πρωτοκολλημένη απόφαση κοινοποιήθηκε σήμερα το πρωί στις 11:42 την ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σε έξι σελίδες, με τον αναπληρωτή συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Παππά να απορρίπτει ως αβάσιμη την από 24-07-2018 προσφυγή του κ. Ηλία Χατζή.

Το σκεπτικό της απόφασης αναλύεται σε 24 παραγράφους και στην παράγραφο 19 αναφέρεται ότι:

«Επειδή από το σύνολο των στοιχείων της εξεταζόμενης προσφυγής καθώς και των συμπληρωματικών στοιχείων που μας απέστειλε ο Δήμος Καρδίτσας, μετά από αίτημα της υπηρεσίας μας (αρ.πρωτ.1498/120312/16-08-2018 έγγραφο), με το αρίθμ.πρωτ.13540/03-09-2018 έγγραφό του συνάγεται, ότι όλες οι μέχρι τώρα ενέργειες και πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής εδράζονται και απορρέουν από το αποκλειστικό δικαίωμα της κυριότητας που έχει επί των παραχωρηθέντων εκτάσεων, δυνάμει της σύμβασης χρησιδανείου προς την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας ( ΕΠΣΚ) και η μεταβιβασθείσα φυσική εξουσίαση (κατοχή) επί αυτών δεν αναστέλλει το ουσιαστικό περιεχόμενο αυτής ως εμπραγμάτου δικαιώματος, ούτε μεταβάλει την φύση της καθόσον μετά την λήξη του χρησιδανείου θα εκλείψει η υπάρχουσα στέρηση της κατοχής-νομής και το δικαίωμα της κυριότητας θα επανέλθει αυτοδίκαια σε όλες τις μορφές ενάσκησης του μετά το πέρας του συμβατικού χρόνου που συμφωνήθηκε (12-04-2023).Επιπρόσθετα η προσβαλλόμενη απόφαση αφορά ως προς το περιεχόμενό της την βελτίωση και αξιοποίηση των παραχωρηθέντων εκτάσεων γεγονός που κατά τα άρθρα 1101 και 1103 του ΑΚ συνιστά επωφελή και 5 όχι αναγκαία δαπάνη εκ μέρους του κυρίου των ακινήτων εκτάσεων και η ωφέλεια αυτής της δαπάνης με την τοποθέτηση του χλοοτάπητα θα περιέλθει μελλοντικά στον κύριο (Δήμος Καρδίτσας) και αντικειμενικά κατ΄επέκταση θα είναι επωφελής στο σύνολο των πολιτών του Δήμου, διότι συνιστά βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων που θα γίνονται σε αυτές, τόσο από τους δημότες όσο και από τα αθλητικά τοπικά σωματεία, σχολεία κ.λ.π. Επίσης πρέπει να υπομνησθεί, ότι από το υπάρχον θεσμικό και νομικό πλαίσιο δεν προκύπτει απαγόρευση στον κύριο ενός ή πολλών πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) να προβεί στην καταβολή της αξίας της επωφελούς δαπάνης, πολύ δε περισσότερο, όταν η ωφέλεια αυτής θα εναπομείνει ως υπεραξία σε αυτόν. Από όλα δε τα ανωτέρω εκτεθέντα συμπεραίνεται, ότι αιτιολογημένα και σύννομα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στην έγκριση της μελέτης καθώς και στην δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου, καθώς ο ίδιος ο Δήμος δεν θα επιβαρυνθεί με κάποιο ποσό για την κατασκευή αυτού, τα δε ποσά θα δοθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σαν πρόσθετη επιχορήγηση».

Έτσι όλα δείχνουν πλέον με την έγκριση παραλαβής μελέτης κατασκευής συνθετικού χλοοτάπητα για το Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Καρδίτσας ότι ανοίγει ο δρόμος να ολοκληρωθεί το έργο, για το οποίο έγιναν σειρά από ενέργειες για να υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, με αυτοψία, μετά από πρόσκληση της τοπικής Ένωσης των Υφυπουργών Αθλητισμού κ. Ανδριανού (2013) και Βασιλειάδη (2018) αλλά και των προέδρων της ΕΠΟ κ.κ. Σοφοκλή Πιλάβιου, Γιώργου Σαρρή, Γιώργου Γκιρτζίκη, ενώ υπήρξε και ενημερωτική επιστολή προς τον νυν πρόεδρο της ΕΠΟ κ. Βαγγέλη Γραμμένο.

Στον παρακάτω σύνδεσμο επισυνάπτουμε αυτούσια την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Κλικ ΕΔΩ