Αναδιάρθρωση στο ΔΣ του Ατρόμητου Παλαμά

Σε αναδιάρθρωση οδηγήθηκε το Δ.Σ. του Ατρόμητου Παλαμά.

Οι παραιτήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του προέδρου Θωμά Τσαγγαλά και του Γενικού Γραμματέα, Χρήστου Νταντάλια, δρομολόγησαν εξελίξεις και οι «Πράσινοι» συγκάλεσαν Γενική Συνέλευση προκειμένου να ανακατανείμουν τους ρόλους των μελών του Δ.Σ.

Έτσι, μετά τη διαδικασία, νέος πρόεδρος είναι ο κ. Απόστολος Εκκλησιάρχης, ενώ ο Γενικός Γραμματέας στο εξής θα είναι ο κ. Χρήστος Καραμήτρος.

Αναλυτικά τα μέλη του Δ.Σ. και οι αρμοδιότητές τους:

Πρόεδρος: Αποστόλης Εκκλησιάρχης
Αντιπρόεδρος: Βάιος Τσούπος
Γεν. Γραμματέας: Χρήστος Καραμήτρος
Ταμίες: Βασίλειος Τσουκανέρης, Δημήτριος Ακρίβος
Γεν. Αρχηγός: Εδμόνδος Αιμίλιος, Ιωάννης Ντίνας, Αθανάσιος Εκκλησιάρχης
Έφοροι Υλικού: Χρήστος Καραγιώτας, Κώστας Τινός
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Απόστολης Χότζης
Υπεύθυνοι γηπέδου: Βασίλειος Πέτρου, Βασίλειος Αρχοντούλης